معرفی همکاران اجرایی دبیرستان

نام و نام خانوادگی جناب آقای جباری
سمت موسس دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری معاون مدرسه راهنمایی حلی 1 – ( 2 سال )
مدیر مدرسه راهنمایی حلی 1 – ( 5 سال )
معاون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد ) ( 6 سال )
موسس و مدیر مدرسه راهنمایی مهرآیین (16 سال )
نام و نام خانوادگی جناب آقای مسگری
سمت مدیریت دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری مشاور،معاون و دبیر مدرسه نمونه ابن سینا ( 5 سال )
مشاور،معاون و دبیر مدرسه نمونه ابن سینا ( 5 سال )معاون آموزشی موسسه مدرسه فرزندان ( 2 سال )
مشاور، معاون و دبیر مجتمع علامه طباطبایی ( 4 سال )
مشاوره و برنامه ریزی درسی دانش آموزان ممتاز در زمینه ورود به مدارس برتر ، المپیاد ، پیشرفت درسی ، انتخاب رشته در موسسات آموزشی
مشاور دبیرستان‌ پسرانه دوره‌ی دوم مهرآیین ( 9 سال )
مدیر دوره‌ی اول پسرانه مهرآیین ( 2 سال ).
نام و نام خانوادگی جناب آقای کلانتری
سمت معاون مالی دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری مدیر مدرسه راهنمایی 17 شهریور تفرش( 16 سال )
مدیر مدرسه ابتدایی موسوی تهران ( 5 سال )
مدرسه راهنمایی کودک تهران ( 5 سال )
معاون مالی مدرسه راهنمایی مهرآیین ( 13 سال )
نام و نام خانوادگی جناب آقای آذرنیا
سمت معاون پشتیبانی دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری تدریس در مناطق 11 تا 16 (13 سال)
معاون در مدارس منطقه 11 تهران (4 سال)
مدیر در مدارس منطقه 11 تهران ( 13 سال )
معاون پشتیبانی در مدرسه راهنمایی مهرآیین( 8 سال )
نام و نام خانوادگی جناب آقای صانعی
سمت معاون اجرایی دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری مسوول پایه دبیرستان سلام ایران زمین ( 3 سال )
معاون انضباطی دبیرستان سلام ندای اندیشه ( 8 سال )
معاون اجرایی-انضباطی دبیرستان پسرانه مهرآیین ( 3 سال )
نام و نام خانوادگی جناب آقای جلیلی
سمت مسئول پایه دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری مشاور و دبیر مدرسه راهنمایی مفید ( 2 سال )
مشاور و دبیر حلی 5 و حلی 3 ( 3 سال )
دبیر دبیرستان دوره اول سلام ( 2 سال )
معاون آموزشی و دبیر دبیرستان دین و دانش ( 1 سال )
مشاور دبیرستان پسرانه دوره اول مهرآیین ( 3 سال )
نام و نام خانوادگی جناب آقای جلیلی
سمت معاون فرهنگی دبیرستان پسرانه دوره اول
سوابق کاری دبیر ممتاز خوشنویسی مدارس علامه طباطبایی و .. ( 3 سال )
معاون فرهنگی دبیرستان پسرانه مهرآیین ( 8 سال )

سایر همکاران اجرایی دبیرستان پسرانه دوره اول مهرآیین

محمود قطان

کمک مشاور آموزشی

کمک مشاور آموزشی

سوابق : معاونت فرهنگی ، مشاور آموزشی ، تدریس دروس آزمایشگاه و زیست شناسی
تحصیلات : کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

محمدامین عجم

دستیار مشاور پایه 8 و 9

دستیار مشاور پایه 8 و 9

کمک مشاور پایه¬های هشتم و نهم
مسئول برگزاری « کار سوق »
دبیر باشگاه علمی ریاضی نهم

محمود کوهساری

روابط عمومی

روابط عمومی

مسوول روابط عمومی دبیرستان دوره¬ی دوم پسرانه مهرآیین ( 5 سال )
مسوول روابط عمومی دبیرستان دوره اول پسرانه مهرآیین ( 2 سال )

علیرضا خاجوی

مسوول امور دفتری

مسوول امور دفتری

دفتر دار مدرسه راهنمایی پسرانه مفید ( 13 سال )
دفتر دار دبیرستان پسرانه مهرآیین ( 7 سال )

آقای عباس مدنی

خدمات

خدمات

خدمات دبیرستان پسرانه مهرآیین دوره‌ی اول ( 15 سال )

آقای ابوب درویشی

خدمات

خدمات

خدمات دبیرستان پسرانه مهرآیین دوره‌ی اول ( 6 سال )