اجرای ارکستر بزرگ مجموعه مدارس مهرآیین

ارکستر بزرگ مهرآیین، 28 اسفند اجرای خود را بصورت آنلاین برگزار خواهد نمود.

توضیحاتی در خصوص این ارکستر و فعالیت های آن را از زبان مسئول هنری مجتمع مهرآیین (آقای سعید علیپور) در قالب فایل صوتی زیر گوش دهید.

اسامی ارکستر مهرآیین

گروه کر دختران👇
سارینا اکبرپور(پایه هشتم دبیرستان دوره اول دخترانه )
ثمین دهقان(پایه هفتم دبیرستان دوره اول دخترانه)
الهه اسماعیلی( پایه هشتم دبیرستان دوره اول دخترانه )
کیانا احمدی ( پایه هشتم دبیرستان دوره اول دخترانه)
ستایش افشار (پایه دهم دبیرستان دوره دوم دخترانه)
الناز احمدی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم دخترانه)
کاملیا امامیان (پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم دخترانه)

گروه کر پسران👇
ارشیا همایون مهر ( پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)
کوروش شهبازی ( پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)
ایمان خادم حسینی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )
علی باغبانمنش (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)
ایلیا نصیری ( پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)
آراد رنجبر ( پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)

تکخوان اول👇
ایمان خادم حسینی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)

تکخوان دوم👇
کیارش قاسمی (پایه چهارم دبستان دوره دوم پسرانه)
الهه اسماعیلی (پایه هشتم دبیرستان دوره اول دخترانه)

نوازنده تار👇
کوروش شهبازی ( پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)

نوازنده سه تار👇
دامون خیابانی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)

نوازندگان تنبک👇
آران روحانی ( پایه نهم دبیرستان دوره اول پسرانه )
آبتین کریمی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )
ثمین دهقان ( پایه هفتم دبیرستان دوره اول دخترانه)

نوازنده دف👇
تهمینه حاجیلو ( پایه هشتم دبیرستان دوره اول دخترانه)

نوازندگان سنتور👇
طاها حاجیلو (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )
آیدین کریمی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )

نوازندگان ویولن👇
تینا تائبی ( پایه هشتم دبیرستان دوره اول دخترانه
امیر علی کریم خانی نژاد(پایه نهم دبیرستان اول پسرانه)
سید پارسا موسوی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )

نوازندگان پیانو👇
کاملیا امامیان ( پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم پسرانه)
سوگل شعبانی (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )
علی باغبانمنش (پایه دهم دبیرستان دوره دوم پسرانه )

نوازنده درامز👇
ونداد بلاش (پایه هشتم دبیرستان دوره اول پسرانه)