سلام به همه دانش آموزان عزیز 🌹
ترم دوم داره شروع میشه و میریم که پر قدرت ادامه بدیم
🎖
🔵لیست نماینده های کلاسی با کمک دانش آموز برانوش شریفی براتون آماده کردیم تا از ترم‌دوم نماینده هر کلاس مشخص باشه و همه هم‌شرکت داشته باشند تو این کار
🔴 این ترتیت اسم نماینده ها هر دو هفته یکبار تکرار میشه
🔶️ اگر نماینده تو روز خودش به علتی غایب بود به انتخاب دبیر یکی از دانش آموزان نماینده میشه
پیروز و موفق باشید 🙏