سلام به بغض های شکسته ی تو
#نوجوان_مهرآیینی
امروز پر از عاطفه بودی….
قدم به قدم قصیده ی جوانمردی می سرودی….
تو باشجاعت بی مثالِ خود در زمین رقابت و رفاقت بار دیگر فریاد زدی #منمهرآیینیام

چشمت به تورُ و قلبت همنشین حماسه ای بزرگ….
یادمان نخواهد رفت نفس نفس زدن تو را :
#نوجوان_مهرآیینی
روز موعود فرارسید و فرزندان مهرآیین توانستن قهرمان بسکتبال دانش آموزی منطقه یک شوند
بازی شروع شد و تیم حریف با اولین پرتاب ۳ امتیاز جلو افتاد ، دلهره تمام بازیکنان و تماشاگران مهرآیین را فرا گرفت ولی انگار قرار نبود تسلیم شویم ، ما ۲ سال تلاش کردیم .ساعت ها تمرین کردیم با هم از بردها خوشحال شدیم و از باخت ها گریه کردیم به هم کمک کردیم به هم قول دادیم متحد باشیم و یکی ، برای موفقیت های هم خوشحال شدیم و برای اشتباهاتمون ناراحت ، هم قسم شدیم تا آخرین لحظه دست از تلاش برنداریم و تمام توان و غیرت را خرج کنیم ، بله خداوند این ها را دید و چند ثانیه بعد اولین پرتاب تیم را هدایت کرد به درون حلقه و ۳ امتیاز گرفتیم و مساوی شدیم و امتیاز ها پشت سر هم آمد
حاشیه های بازی، بازی خوب تیم حریف و سرو صدای تماشاگران حریف بارها تیم را به چالش کشید ولی بچه ها تسلیم نمی شدند چون آماده این چالش ها بودند . تب و تاب ۱ دقیقه پایانی بازی و ۲ ثانیه تا قهرمانی و تیم ۵ امتیاز جلو بود که پرتاب آخر و سوت قهرمانی
همه این دو سال در یک لحظه از جلوی چشم همه گذشت و بالاخره به سر منزل مقصود رسیدیم
این تنها عنوان قهرمانی نبود ، رسیدن به خواستن توانستن است ،رسیدن به تلاش بی وقفه ، رسیدن به کار گروهی ، رسیدن به همه برای یکی و یکی برای همه ، رسیدن به خود باوری و… بود
همیشه پیام هایی از مجموعه مهرآیین عنوان میشد که : خانواده مهرآیین و مهرآیین مدرسه زندگی ؛ امروز به معنایی واقعی این جمله رسیدیم ، وقتی که : بازیکنان مانند برادر ، مربی ها و معلمان مانند برادری دلسوز ، تماشاگران مانند دوست و برادر و اولیای گرامی مانند پدر و مادر سایه ی سر در کنار هم از هم حماییت کردند ، خانواده مهرآیین شکل گرفت و پشت هم بودند و مدرسه زندگی را تشکیل دادیم
تبریک به تمام بازیکنان تیم بسکتبال و مربی های زحمت کش و دلسوز و مدیریت و کادر و اولیای گرامی دبیرستان دوره اول مهرآیین
🌷🌷🌷🌷🌷🌷👏👏👏👏👏👏👏👏

این قهرمانی گوارای وجودتان باد.

این پیروزی را به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم

این قهرمانی گوارای وجودتان باد.

این پیروزی را به خانواده بزرگ مهرآیین تبریک می گوییم