با سلام و حترام

وبینار کشف توانمندی ها و توسعه فردی توسط دکتر چاپی (دارای دکترای مدیریت کسب و کار) روز سه شنبه 30 دی ماه در بستر ادوب کانکت برگزار خواهد شد.

لینک مربوطه در سامانه دانش آموزی قرار می گیرد.