با سلام

اولیاء گرامی، همانگونه که مستحضر آزمون های نوبت اول بصورت تشریحی و شفاهی برگزار می شود و دانش آموزان بعد از آژمون بصورت شفاهی باید پاسخگوی استاد مربوط همان درس باشند.