قابل توجه دانش آموزان عزیز
👆 این مسابقات دررشته های مختلف پاپ ،سنتی ومحلی برگزارمیشود