هديه تولد مهرآييني‌ها فراموش نميشه!

بخشي از هدیه تولد دانش آموزان عزیز مهرآیینی توسط همکاران دبیرستان به دست اين دوستان رسيد.